Montujeme rôzne druhy strešných krytín. Sú to moderné modifikované asfaltové pásy aplikované ako jednovrstvové alebo dvojvrstvové systémy alebo hydroizolačné fólie na báze m-PVC, FPO, TPO tieto sa najčastejšie aplikujú v jednej hydroizolačnej vrstve. Z mäkkých strešných krytín ďalej montujeme asfaltové šindle ktoré sa aplikujú na strechy šikmé.

Na tvrdé strešné krytiny ako sú pálená škridla a plechová krytina vieme zabezpečiť montáž.